Finance

Začínáme pečovat o osobu blízkou

V průběhu života se dostáváme do nejrůznějších situací, rolí a zkoušek, z nichž nejsou zrovna všechny příjemné. Potkal někoho z vaší rodiny úraz, nebo máte v rodině osobu, která již není schopná se o sebe sama postarat ať už z důvodu vysokého věku, postižení nebo právě úrazu? Pokud ano, jistě víte, co všechno tato změna obnáší, a že se rozhodně nejedná o procházku růžovým sadem. Vyznat se navíc ve všech zákonech, formulářích a pravidlech, chce někdy opravdu vysokoškolský diplom. Pojďme se tedy společně podívat alespoň na úplné základy, které byste měli vědět.

staré ruce

Jako prví jistě budete postavení před rozhodnutí, zda o osobu vám blízkou pečovat nebo ji nechat v nemocničním zařízení nebo v jiném léčebném ústavu. Zkuste se v této situaci vcítit do této osoby a pochopit její pocity. Vezmeme-li v potaz nejdříve psychickou stránku, jistě se shodneme na tom, že domácí a rodinné prostředí je jistě tou nejlepší možnou variantou, protože při samotné léčbě je velice důležitá právě tato podpora a jistota, že jsou kolem vás lidé, kterým na vás záleží a dodávají vám potřebnou energii na rekonvalescenci. Pokud se obáváte, že nebudete zvládat o nemocného pečovat, nemusíte mít žádný velký strach. O všech postupech budete informováni anebo vám budou rovnou ukázány. V některých případech je také možné, požádat o pomoc charitativní organizaci, která se nachází v místě vašeho bydliště. Tyto služby jsou samy o sobě velice finančně náročné. Tuto skutečnost ovšem nemusíte řešit v případě, že vám tyto služby předepíše sám ošetřující lékař.

Další velice důležitou věcí jsou pomůcky, které nemocný potřebuje ať už k usnadnění života nebo jsou pro něj nezbytné. V této oblasti rovněž narážíme na vysoké finanční výdaje. Než začnete pomůcky nakupovat ověřte si s pomocí internetu, zda na ně nepřispívá vaše pojišťovna nebo vám je opět nemůže předepsat lékař.

znak invalidy

Pečujete-li o osobu blízkou https://www.americka-nebankovni-hypoteka.cz/pecujete-o-osobu-blizkou-vyuzijte-zvyseneho-prispevku-na-peci/, máte také nárok na řadu nejrůznějších příspěvků. Nejčastěji se jedná o příspěvek na péči, o který ovšem může žádat pouze osoba blízká. Dle zákona se jedná o manžela, dítě, sourozence, zetě nebo snachu anebo osobu, se kterou osoba postižena sdílela domácnost již před úrazem nebo situací, která způsobila to, že osoba potřebuje péči. O příspěvek se žádá na úřadu práce, kde vyplníte formulář, na základě, kterého se uskuteční návštěva sociálního pracovníka, jenž posoudí stav osoby, promluví si s ní a určí stupeň závislosti, dle úkonů, které je osoba schopna provádět sama bez pomoci. K žádosti také nezapomeňte připojit veškeré lékařské zprávy dokládající zdravotní stav. Výše příspěvku se dále odvíjí od již zmíněné skupiny. V nynějším roce se výše příspěvku pohybuje od 3 300 Kč až po 13 200. Jako další se podívejte, zda vám nevzniká nárok na příspěvek na mobilitu, průkaz OZP (pokud jej tedy ještě nemáte) anebo příspěvek na zvláštní pomůcku.