Služby

Bez kontroly by to nefungovalo


I když si nejednou říkáme pÅ™i pohledu na železniÄní dopravu, že je v této přímo neskuteÄný zmatek, kvůli nÄ›muž tu jsou Äastá zpoždÄ›ní a jiné komplikace, je skuteÄností, že je tu situace pÅ™ece jenom pomÄ›rnÄ› dobrá. Protože tu problémy samozÅ™ejmÄ› jsou, ale tyto jsou zanedbatelné ve srovnání s tím, co by se na železnici dÄ›lo, kdyby na této vypukl zmatek skuteÄný.

I když tu není situace ideální, musíme si pÅ™iznat, že nás vlaky nakonec pÅ™ece jenom odvezou bezpeÄnÄ› a vesmÄ›s s akceptovatelným zpoždÄ›ním na místo urÄení. A je tomu tak jedinÄ› proto, že tu existuje dostateÄnÄ› efektivní kontrola.

pohled na železnici

Taková kontrola je tu nutná. Jak všichni víme, jezdí u nás vlaků dost a dost, daleko více, než kolik je pro ně k dispozici kolejí, a proto se tu musí někdo postarat o to, aby byly jednotlivé soupravy v rámci možností vždy tam, kde mají být, a aby se nikde nestřetly, což by byla katastrofa.

OvÅ¡em takováto kontrola, to není nÄ›jaká banalita. To chce skuteÄnÄ› fungující systém, ve kterém se ví o každé železniÄní soupravÄ› a jejích pohybech, ve kterém je možné vÅ¡e sledovat a podle potÅ™eby koordinovat a ovládat. To chce prostÄ› naprosto bezchybné sledování železniÄních vozidel.

vlak na mostÄ›

Jenom s využitím takovéhoto systému se spolehlivÄ› ví, co se kde na kolejích pohybuje, jak již bylo zmínÄ›no výše, ale nejen to. Tento systém dává tÅ™eba i možnost konfigurovat nejrůznÄ›jší parametry, vykazovat různým způsobem trasy a práci, trasovat podle historie, zobrazovat klidnÄ› i více vlaků souÄasnÄ› na jedné mapÄ› a v reálném Äase, dají se tu nastavit alarmy pÅ™i pÅ™ekroÄení nÄ›kterých hraniÄních hodnot, s jeho pomocí se dá nastavit i pravidelný servis Äi identifikovat obsluha a podobnÄ›.

A nÄ›co podobného zkrátka nesmí na železnici chybÄ›t. Protože by staÄilo tÅ™eba i jenom nakrátko spustit provoz ze zÅ™etele a na problémy Äi neÅ¡tÄ›stí by bylo rázem zadÄ›láno.