Nezařazené

Další peníze pro případ dlouhodobé péče o nemocné


V první řadě si řekněme, že cílem této nemocenské dávky je pokrytí výpadku příjmu. Jestliže někdo pracuje a musí se nutně postarat o člena rodiny (z pravidla se samozřejmě jedná o péči o děti, i když samozřejmě lze se starat o manžela či manželku a podobně),může v tuto chvíli zůstat doma devět dní, za které dostane právě od České správy sociální zabezpečení peníze na pokrytí výpadku příjmů. U rodičů (samoživitelky či samoživitele) je tato doba prodloužena na šestnáct kalendářních dní při péči o dítě, které nedokončilo povinnou školní docházku.
kontrolní seznam.jpg

Novinka, tedy dlouhodobé ošetřovné, je určeno ale nyní lidem, kteří se dlouhodobě musí starat o blízké, kteří se léčí se závažnějším onemocněním a potřebují mít u sebe někoho, kdo se o ně postará. Tato dávka nemocenského pojištění by pak byla pro lidi, kteří pečují o nemocné déle, než devadesát kalendářních dní.

Podmínky


·         pečujete o osobu, která má za sebou minimálně sedmidenní hospitalizaci s předpokladem minimálně dalšího měsíčního domácího léčení (potvrdí vždy lékař)


·         pečovat o nemocné mohou:


     rodiče


     manželé


     registrovaní partneři


     příbuzní v přímé linii


     tchyně


     tchán


     snacha


     zeť


     neteř


     synovec


     teta


     strýc


     a další se společným trvalým bydlištěm


     druh


     družka

 

 


·          mít minimálně devadesát dní za poslední čtyři měsíce účast na nemocenském pojištění. Toto pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění a za zaměstnance je hradí právě zaměstnavatele (neplatí tedy pro zaměstnané na


     dohodu o provedení práce


     dohodu o pracovní činnosti)


·         na dítě nelze čerpat tuto dávku v případě, že rodič pobírá na toto dítě peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek

procházka s invalidou.jpg
Dobrá zpráva pro OSVČ

Na rozdíl od krátkodobé dávky může toto dlouhodobé ošetřování využít právě i osoba samostatně výdělečně činná, pokud však má účast na nemocenském pojištění (to není součástí klasických záloh na sociální pojištění, ale je to dobrovolné a zvláštní připojištění) v posledních devadesáti dnech před začátkem ČERPÁNÍ dávky.

Jak často je možné dávky využívat?

Sociálka tuto dávku bude vyplácet pouze a výhradně jednou v roce a pokud ji využijete, budete moci o další takovou dávku požádat opět nejdříve po jednom roce od předchozího čerpání. Pokud je potřeba, mohou se v čerpání střídat i jednotlivé osoby, které mohou paragraf využít. Střídání musí být o celých dnech.