Technika

Může být moderní technologie příznivá k životnímu prostředí?

Současný prudký rozvoj technologií sebou přináší mimo jiné také vzrůstající znečištění životního prostředí. To způsobuje mimo jiné i klimatické změny, které můžeme pozorovat již nyní, a které se budou stále stupňovat. Toto vadí stále většímu počtu lidí. To vytváří tlak na výrobce i firmy, aby vytvářeli takové produkty, které nebudou naši přírodu poškozovat. Ty se toho samozřejmě chopily, a tak máme nyní spoustu výrobků, které se honosí tím, že jsou takzvaně ekologické. To je samozřejmě dobře, avšak jen málo lidí se zajímá o to, do jaké míry je toto tvrzení skutečně pravdivé. Často totiž není podpořeno žádnou oficiální cestou, jako například logem, které by jej dokládalo, a i v případě, že ano, existují způsoby, jak toto označení obejít.

 

každý technologický proces vytváří odpad

 

Je potřeba si uvědomit, že všem firmám jde především o peníze, a ekologie je pro ně jen dalším ze způsobů marketingu. Znamená to tedy, že žádný výrobek nezávadný není? Zde je potřeba říci, že tato označení hovoří obvykle pouze o výrobku samotném, nikoliv o procesu výroby. A ačkoliv se technologický rozvoj rozhodně nezastavil, stále ještě nemáme takové technologie, které by nám umožnily skutečně ekologickou výrobu.

 

firmám jde hlavně o peníze

 

Při každém takovémto výrobním procesu totiž vznikají zplodiny a odpad, a to bez ohledu na to, jaký způsob je použit. Ten je potřeba následně zlikvidovat, obvykle tím, že se odveze na skládku. Zplodiny pak jdou do atmosféry, neboť jen málo podniků investuje do odsiřovačů a podobných zařízení, pokud vysloveně nemusí. A ani ty nezastaví všechny škodliviny.

 

Pokud jde o ekologičtější způsoby výroby, tak ty by bylo možné vymyslet. Není k tomu však příliš vůle, neboť by to znamenalo zvýšené náklady, a to si žádná firma nemůže dovolit. Dokud budou moci svůj výrobek prohlásit za ekologický a lidé jej kvůli tomu budou kupovat, nemají důvod něco měnit. Jak to tedy vyřešit? Tím nejlepším, co jako zákazníci můžeme dělat, je vyvíjet tlak na firmy, a především kupovat co nejméně produktů. Jen tak naší planetě skutečně pomůžeme.