Technika

Skvělé videohovory


Podle mého názoru, kdyby neexistovala vůbec technika, že by lidé mÄ›li opravdu hodnÄ› složitý život. Já si myslím, že technika nám lidem opravdu pomáhá, a to v mnoha odvÄ›tvích. A to například tak, tÅ™eba když dÄ›láme online práci anebo také máme online bankovnictví. Já si myslím, že v dřívÄ›jších dobách to muselo být dost složité. Ale když to tak vezmu zase na druhou stranu, když dříve nebylo vůbec nic technického anebo online, tak lidé alespoň se sebou více komunikovali a byli více se sebou. Také byly různé rodinné veÄeÅ™e nebo obÄ›dy, kdy lidé sedÄ›li spolu a také si povídali, co kdy a jak celý den dÄ›lali a co prožili.

Dělám ráda videohovory.

Dneska je to úplnÄ› jiné. Dneska totiž staÄí, když si lidé sednou k poÄítaÄi nasdílí nÄ›jaké online fotky nebo napíšou nÄ›jaké online příbÄ›hy a potom každý z rodiny ví, co ten druhý dÄ›lal. Je to dobÅ™e? Je to sice také skvÄ›lé, protože takhle alespoň ÄlovÄ›k dříve vÅ¡echno ví, ale podle mého názoru zase potom ti lidé si nemají o Äem povídat. Je to docela takové smutné a mrzí mÄ›, že tato technika právÄ› tohle vÅ¡echno tak nÄ›jak zazdila, protože moje babiÄka s dÄ›deÄkem mi vždycky říkají, že jsou opravdu rádi, když k nim pÅ™ejedou jejich dÄ›ti a my vnouÄata, že si potom mají s kým povídat.

Jsem hodnÄ› na skypu.

Oni říkali, že sice mají doma chytrý mobilní telefon a také notebook, se kterým umí docela dobÅ™e zacházet. Ale říkají, že právÄ› lidský osobní kontakt nevynahradí to, že když tÅ™eba nÄ›koho vidíte online na obrazovce. A s babiÄkou si voláme velice Äasto pÅ™es skype, a to také s dÄ›deÄkem. Ono je to baví a jsou rádi, že alespoň nejsou sami, protože oni bydlí tÅ™icet kilometrů od nás a já nemám automobil, takže jsem opravdu hodnÄ› ráda, když si můžeme volat pÅ™es skype. Ale také za nimi jezdím velmi Äasto, kdy si potom povídáme a hrajeme také karty. A technika je v tomhle ohledu sice skvÄ›lá, ale opravdu fyzický kontakt nikdy nevynahradí.