Nakupování

Zlatá čísla mají svůj skrytý význam pro každého z vás

Všechno je matematika

Matematika je prastará věda a veškeré hmotné děje ve vesmíru se dají vypočítat, a to jak v našem světě, tak i v tzv. mikrosvětech a makrosvětech. Matematika určuje pohyb vesmírných těles, stejně jako biologické pochody v našem organismu, potřebujeme ji v průmyslové výrobě, v dopravě, v zemědělství, zkrátka moderní život bychom bez alespoň základních znalostí a obecných principů nebyli schopni vůbec zvládnout.

matematika na tabuli

K matematice se ovšem váže i astrologie a numerologie. Jsou to velmi zajímavé vědní obory, které však dosud nenabyly takového významu, jaký měly v civilizacích před mnoha desítkami tisíc let. Vzpomeňme kupříkladu stavbu egyptských či peruánských pyramid v dobách, kdy lidé využívali jevy telekineze a teleportace a dokázali rozpohybovat mohutné kamenné kvádry i bez stavby lešení.

pět prstů na ruce

Vlivy číslic na lidský život se však dnes opět začínají více zkoumat a mnozí z nás také některým z nich dávají před jinými přednost. Největší vliv mají číslice zesílené ve dvojicích, trojicích a v dalších číselných řadách, takže kupříkladu tři šestky jako symbol ďáblův nikdy nevěstí nic dobrého a je také vhodné se na ně příliš „neladit“. Se třemi sedmičkami, jakožto symbolem štěstí, začal úspěšně svá tažení mobilní operátor Oskar a v SAE (arabských emirátech) se také sedm sedmiček v čísle telefonu vydražilo za obrovskou sumu cca 40 milionů korun.

Nemusíme ovšem zacházet tak daleko a zlatá čísla si můžeme dopřát i my, a to za mnohem nižší sazby. Jde jen o to, jak číslo koncipovat, aby nás oslovilo, i když to nebudou zrovna sedmičky.

Například čtyřky mohou dopomáhat sportovcům k lepšímu výkonu a stejně tak i lidem manuálně pracujícím. S trojkami by měli začít lidé, co potřebují nějakou inspiraci, invenci a tvůrčí záměr k realizaci nějakého plánu či projektu (výstavba a rekonstrukce domu, rekultivace pozemku atp.). Pětky podporují svobodnou mysl a podnikavého ducha a dvojky zas spolupráci s nějakým partnerem. Osmičky a devítky jsou nejsilnější čísla, co se týče chápání různých zákonitostí a mohou být nápomocné třeba právníkům a lidem ve veřejných funkcích.